Nákupní košík je prázdný.

0 položek
Celkem:
0,00 Kč
Vstoupit
0 položek (0,00 Kč)
 
 
0,00 Kč (0 položek) vstoupit do košíku
Novinky
Bruska na nože pro rybáře.

Chef'sChoice ® Marine Sharpening Station ™ Diamond Hone® Sharpening System M710 Je to absolutní novinka ve výrobním programu. Tato bruska na nože je napájena z 12 V baterie, nebo přes adaptér na...

více
Bruska pre takticke nože M-442

EdgeCraft® Tactical® Diamond Hone Manual Knife Sharpener M442:Speciálně navržená pro taktické (vojenské) nože. Tato kompaktní a robustní 2-stupňová manuální bruska na nože je navržena tak, aby umožnila brousit mnoho taktických...

více

Obchodní podmínky

Úvod InfoObchodní podmínky

1. Obecná ustanovení a definice

1.1 Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen "VOP") se vztahují na obchodní vztahy mezi kupujícím a společností A-Z STROJ spol. s r.o., se sídlem Trenčianska 66, 821 09 Bratislava, Slovensko, IČ 313 27 397 (dále jen "prodávající") uzavřené prostřednictvím systému elektronického obchodního domu www.brusky-na-noze.cz (dále jen "systém").
 
1.2 VOP upravují práva a povinnosti účastníků kupní smlouvy uzavřené na dálku prostřednictvím serveru www.brusky-na-noze.cz mezi prodávajícím a kupujícím.
 
1.3 Práva a povinnosti účastníků kupní smlouvy se řídí právní úpravou kupní smlouvy dle ust. § 588 a násl. ve spojení s ust. § 612 a násl. zákona č. 40/1964 Sb., Občanského zákoníku, pokud je kupujícím fyzická osoba a příslušnými ustanoveními Obchodního zákoníku, pokud je kupujícím právnická osoba.
 
1.4 Kupujícím se rozumí v systému zaregistrovaná fyzická nebo právnická osoba, která odeslala po vlastní autorizaci elektronickou objednávku, zpracovanou systémem obchodu.
 
1.5 Elektronickou objednávkou se rozumí odeslaný elektronický formulář, obsahující informace o kupujícím, seznam objednaného zboží z nabídky elektronického obchodu s cenou tohoto zboží, způsobu dodání a platby a s cenou za tyto služby, zpracovaný systémem obchodu nebo e-mail odeslán na adresu prodávajícího.

 

2. Informace pro kupujícího před uzavřením smlouvy uzavřené na dálku

2.1 Hlavní vlastnosti zboží jsou v popisu jednotlivých produktů

2.2 Prodávající jedná jménem společnosti A-Z STROJ podrobně viz Kontakt. Na této adrese je možné uplatnit i případné reklamace, podat stížnost, případně podnět.
 
2.3 Cena za jednotlivé produkty je zřejmá z nákupního košíku. Podle zvoleného způsobu platby a přepravy jsou do ceny započítány přepravní náklady pokud vznikly.
 
2.4 V kontaktu uvedené prostředky dálkové komunikace jsou zpoplatněny standardními tarify.
 
2.5 Platební podmínky, dodací termíny, termíny a způsob vyřízení reklamací, stížností a podnětů jsou obsaženy v těchto VOP.
 
2.6 Kupující má právo odstoupit od smlouvy, přičemž je odpovědný za škodu vzniklou na vráceném zboží. Podrobně viz bod: 5 těchto VOP.
 
2.8 Prodávající je zodpovědný za vady zboží ve smyslu občanského zákoníku pokud je kupujícím fyzická osoba, resp. ve smyslu Obchodního zákoníku pokud je kupujícím právnická osoba.
 
3. Objednávka

3.1 Podmínkou platnosti elektronické objednávky je pravdivé a úplné vyplnění všech, registračním formulářem požadovaných, údajů a náležitostí, včetně telefonického kontaktu.

3.2 Všechny přijaté elektronické objednávky jsou považovány za návrh smlouvy uzavřené na dálku a jsou považovány za závazné.
 
3.3 Kupní smlouva, na jejímž základě je realizován prodej zboží prodávajícím kupujícímu vzniká na základě závazného potvrzení objednávky v systému. Prodávajícím e-mailem potvrzená objednávka (nebo její část) je považována za závaznou pro obě strany, pokud nedojde k porušení podmínek dohodnutých v době potvrzení a tehdy zároveň vzniká vztah mezi zákazníkem a společností A-Z STROJ spol. s r.o.

3.4 Za podstatné podmínky se považuje zejména obsah objednávky (přesná specifikace zboží a jeho počet), cena za zboží a přepravu, způsob doručení, způsob úhrady za zboží.

 

4. Storno objednávky

4.1 Storno objednávky ze strany kupujícího
Kupující má právo stornovat objednávku bez udání důvodu kdykoli před jejím závazným potvrzením prodávajícím. Po závazném potvrzení objednávky jen v případě, že prodávající nesplní dohodnuté podmínky dodání. V případě stornování potvrzené objednávky je kupující povinen uhradit prodávajícímu škodu vzniklou tímto jednáním. Prodávající uplatní právo na úhradu škody zejména v případě nákupu zboží "na objednávku", které bylo nutné na přání zákazníka obstarat nebo v případě, že v souvislosti se zajištěním zboží došlo již k vynaložení prokazatelných nákladů. Storno poplatek může být až do výše 50% z celkové ceny zboží.

4.2 Storno objednávky ze strany prodávajícího
Prodávající si vyhrazuje právo zrušit objednávku nebo její část v těchto případech:
v případě objednávky na dobírku pokud objednávku nebylo možné závazně potvrdit (chybně uvedené telefonní číslo, kupující je nedostupný, neodpovídá na e-maily atd.)
v případě, že kupující si v minulosti nepřevzal zboží nebo jiným způsobem porušil obchodní podmínky
zboží se již nevyrábí nebo nedodává nebo se výrazným způsobem změnila cena od dodavatele zboží. V případě, že tato situace nastane, prodávající bude neprodleně kontaktovat kupujícího za účelem dohody o dalším postupu. V případě, že kupující zaplatil již část nebo celou částku kupní ceny, bude mu tato částka převedena zpět na jeho účet nebo adresu ve lhůtě 15-ti kalendářních dnů.

 

5. Odstoupení od kupní smlouvy uzavřené na dálku

5.1 Odstoupení od kupní smlouvy ze strany kupujícího
Kupující má právo v souladu se zákonem č. 102/2014 Sb. O ochraně spotřebitele při zásilkovém prodeji odstoupit od kupní smlouvy do 14 dnů od převzetí zboží. V případě uplatnění tohoto práva je kupující povinen dodržet podmínky a postup uvedený níže.
 
5.2 Kupující není oprávněn odstoupit od smlouvy v následujících případech:
při osobním odběru zboží v naší kamenné prodejně
při objednání zboží který standardně nedržíme skladem a bylo speciálně objednáno na přání kupujícího
při objednání zboží který byl na přání kupujícího speciálně upravený
pokud je kupujícím právnická osoba
5.3 Kupující ztrácí právo na odstoupení od smlouvy za následujících okolností:
pokud nevrátí zboží v původním nepoškozeném obalu (s neporušenou ochrannou fólií)
pokud je zboží poškozeno
pokud nevrátí zboží kompletní (včetně příbalového letáku, návodu k obsluze a podobně)
pokud nevrátí spolu se zbožím originální doklady o koupi, které prodávající ke zboží přibalil např. fakturu, dodací list atd.
5.4 Kupující je odpovědný za škodu vzniklou na vráceném zboží. Odpovídá za případné snížení hodnoty zboží v důsledku nakládání s tímto zbožím jiným způsobem, než jaký je potřebný k zjištění povahy, vlastností a funkčnosti zboží, zejména tehdy, jestliže v důsledku nakládání s ním došlo k opotřebení ať už vynucenému nebo náhodnému jakékoliv části nebo součásti zboží.
Pokud to povaha opotřebení dovolí zajistí prodávající uvedení zboží do původního stavu výměnou opotřebovaných částí za nové. Náklady s tím spojené budou odečteny z celkové částky která se má za vrácené zboží poukázat na účet kupujícího, resp. má být vyplacena v hotovosti.
Pokud povaha opotřebení neumožní vrátit zboží do původního stavu bude částka za vrácené zboží snížena o přiměřenou částku ve výši, která odpovídá opotřebení zboží.
 
5.5 Náklady na vrácení zboží prodávajícímu v případě odstoupení od smlouvy, nese kupující.
 
5.6 Jak postupovat v případě odstoupení od kupní smlouvy
Vzhledem k tomu, že v případě odstoupení se smlouva od počátku ruší, vrátí nebo nahradí dodavatel kupujícímu a kupující dodavateli všechny vzájemně přijatá plnění s výjimkou ve smyslu bodu 5.4 těchto VOP.
Pokud se zákazník rozhodne pro odstoupení od smlouvy ve lhůtě uvedené v bodě 5.1, je povinen dodržet následující podmínky:
 
* Kontaktovat nás (viz kontakt) s žádostí o odstoupení od smlouvy s uvedením čísla objednávky, jména a příjmení, data nákupu a svým číslem účtu či adresou pro vrácení peněz.
* Pokud kupující již zboží převzal, zašle jej zpět na naší adresu uvedenou v sekci kontakt a to za následujících podmínek:
zboží musí být v původním nepoškozeném obalu (s neporušenou ochrannou fólií)
zboží nesmí být použit
zboží nesmí být poškozeno
zboží musí být kompletní (včetně příbalového letáku a podobně)
zboží zašle spolu s originálními doklady o koupi např. fakturu, dodací list atd.
Při splnění všech výše uvedených podmínek pro vrácení zboží Vám peníze za zboží zašleme převodem na Váš účet a to nejpozději do 14 pracovních dnů po fyzickém obdržení zboží.
Zboží musí být zasláno doporučeně a pojištěné, jelikož neručíme za jeho případnou ztrátu na cestě k nám. Zásilky na dobírku nebudou akceptovány.
V případě nesplnění některé z výše uvedených podmínek nebude akceptováno odstoupení od objednávky a zboží bude vráceno na náklady odesílajícího zpět.

 

6. Cenové podmínky

6.1 Cena výrobků představuje cenu včetně DPH 20%

6.2 Ceny poštovného a balného jsou uvedeny v bodě 7

6.3 Kupující má možnost platit v následujících měnách: KČ

 

7. Poštovné a balné

7.1 Společnost A-Z STROJ spol. s r.o. si balné neúčtuje.

7.2 Cena poštovného je uvedena včetně DPH a určuje se z výsledné sumy objednávky po odečtení všech slev a to následovně:
7.3 Při osobním odběru a při objednávce nad 1.350 KČ DPH se poštovné neúčtuje.
 7.4 Při objednávce do 1.350 KČ s DPH a platbě na dobírku je poštovné 5 € s DPH
 7.5 Při objednávce do 1.350 KČ s DPH a platbě předem je poštovné 4 € s DPH

7.6 Poštovné a balné pro dodávky na území členských států Evropské unie, příp. jiných států je stanoveno individuálně na základě písemné dohody (emailem) mezi kupujícím a prodávajícím.

 

8. Podmínky a možnost platby za zboží

8.1 Jednorázovým převodem z účtu na bankovní spojení společnosti A-Z STROJ spol. s r.o. uvedené v mailové notifikací.
8.2 Uhrazením dobírky kurýrovi při převzetí zboží.
8.3 Hotovostně v sídle společnosti na základě bločku z registrační pokladny.
8.4 Pokud nebude cena za dodané výrobky uhrazena v plné výši, má prodávající právo přerušit další dodávky zboží do doby, kdy bude cena uhrazena.

 

9. Dodací podmínky

9.1 Dodávky předmětu plnění (objednaného zboží) budou dle dostupnosti produktů a provozních možností prodávajícího expedované v co nejkratším termínu. U každého zboží je uvedena dostupnost zboží.
9.2 Každý zákazník je informován o všech změnách ve stavu objednávky emailem. Status objednávky si může zkontrolovat po přihlášení se v systému.
9.3 Zboží je dodáváno prostřednictvím kurýra na adresu uvedenou zákazníkem v objednávce. Zásilka se zbožím vždy obsahuje fakturu.
9.4 Zboží je k dispozici ik osobnímu odběru v sídle společnosti A-Z STROJ spol. s r.o. Tuto skutečnost prosíme uvést v objednávce.
9.5 Vlastnické právo k výrobkům přechází na kupujícího jeho převzetím a zaplacením kupní ceny.
9.6 Zboží dodáváme výlučně na území České republiky.
9.7 Dodání zboží na území členských států Evropské unie, příp. jiných států provádíme na základě předchozího souhlasu a vzájemného písemného odsouhlasení si ceny za poštovné a balné a příp. dalších dodacích podmínek mezi kupujícím a prodávajícím.

 

10. Záruční podmínky a Reklamační řád

10.1 Tento reklamační řád se vztahuje na zboží, které bylo zakoupeno u společnosti A-Z STROJ spol. s r.o. a jehož reklamace byla uplatněna v záruční době 24 měsíců ode dne zakoupení zboží fyzickou osobou, resp. 12 měsíců ode dne zakoupení zboží právnickou osobou.
10.2 Ke každému zboží zakoupenému ve společnosti A-Z STROJ spol. s r.o. je při jeho dodání kupujícímu přiložena faktura (prodejní doklad), která slouží zároveň jako záruční doklad.
10.3 Při převzetí zboží je kupující povinen zkontrolovat následující:
zda se jedná o výrobek, který byl objednán (pokud se jedná o zásilku, která nebyla objednána, zboží nerozbalujte, neotvírejte, jinak nebude možné ho vyměnit)
zda je výrobek v neporušeném stavu, tzn. zda nemá zjevnou vadu
zda fungují všechny jeho jednotlivé části
Záruka se nevztahuje na vady zboží způsobené nesprávným používáním, skladováním nebo poškozením zboží kupujícím, ani na přirozené opotřebení částí a součástí vynucené používáním výrobku. Obal a obsah výrobku nesmí být mechanicky poškozen (mechanickým poškozením se rozumí takové poškození výrobku, které nemohlo vzniknout běžným používáním výrobku k účelu, pro který byl vyroben).

Reklamované zboží je kupující povinen uplatnit za výše uvedených podmínek na této adrese:
A-Z STROJ spol. s r.o.
Trenčianska 66
821 09 Bratislava, Slovensko

 

11. Odpovědnost za vady na stránce www.brusky-na-noze.cz

11.1 Společnost A-Z STROJ spol. s r.o. upozorňuje, že informace uvedené na www.brusky-na-noze.cz jsou zčásti přebírány od třetích stran, mohou obsahovat nepřesnosti a mohou být aktualizovány bez předchozího upozornění.

11.2 Společnost A-Z STROJ spol. s r.o. může kdykoliv bez předchozího upozornění změnit produkty a služby popsané na svých stránkách a negarantuje věcnou správnost jejich obsahu.

11.3. Společnost A-Z STROJ spol. s r.o. nenese vůči jiné straně odpovědnost za přímé, nepřímé nebo mimořádné škody, způsobené použitím informací z jejích nebo odkazovaných webových stránek.

 

12. Ochrana osobních dat

12.1 Společnost A-Z STROJ spol. s r.o. se plně řídí zákonem č. 428/2002 CFU o ochraně osobních údajů v informačních systémech. Naše společnost respektuje Vaše soukromí. Abychom Vám mohli nabídnout hodnotné služby, potřebujeme však znát některá vaše osobní data. Tato data chráníme před zneužitím a zaručujeme vám, že nikdy poskytnuty žádnému třetímu subjektu (s výjimkou přepravce) Vaše kontaktní informace a údaje o vašich nákupech.

12.2 Používáním tohoto internetového obchodu souhlasíte se shromažďováním a používáním informací o Vás a vašich nákupech za výše stanovených podmínek. Registrací zákazníka, žadatele o novinky (tzv. Newsletter), účastníka ankety a dalších jiných forem registrace automaticky souhlasíte, že můžete být informován o novinkách v našem internetovém obchodě e-mailem nebo telefonicky. Pokud si nadále nebudete přát tyto informace, máte možnost kdykoliv jejich zasílání ukončit dle postupu uvedeného v každé zasílané zprávě.

12.3 Náš internetový obchod si vyhrazuje právo ustoupit od záruky bezpečnosti v případě napadení serveru neznámým pachatelem (Hecker). Pouze v takovém případě neplatí výše uvedená pravidla manipulace s daty.

 

Novinky a akce e-mailem
Chcete od nás dostávat novinky přímo na váš e-mail?
Tato stránka je chráněna službou reCAPTCHA. Zjistit více.
Informace získané prostřednictvím Google reCAPTCHA podléhají Pravidlům ochrany osobních údajů a Smluvním podmínkám společnosti Google a používají se všeobecné bezpečnostní účely (nepoužívají se na přizpůsobenou reklamu společnosti Google)
Copyright 2016 - 2024 © brousky na nože a nůžky